Overnatting

Innsjekking hotell

Alle tilreisende spillere og lagledere overnatter på Clarion Hotell Energy, som ligger like ved DNB Arena.

Lagene har planlagt ankomst fredag ettermiddag. Skulle enkeltstående spillere og/eller foreldre komme senere – og ha behov for å sjekke inn etter klokken 18.00 fredag – anbefales de å ringe hotellet (tlf. 51 34 78 00) og gi beskjed om dette, slik at det ikke oppstår misforståelser.

Overnatting på skole

Ved store turneringer vil vi legge til rette for overnatting på nærliggende skole (Lassa skole). Dette avtales mellom arrangørlag og tilreisende lag. Rutiner for vakthold vil bli ivaretatt av arrangør i slike tilfeller. Ved spørsmål, kontakt koordinator for den enkelte cup.